Bavel Anno

Particulieren/creatief (open plaats)

€ 35,00

De open plaats huur categorie "Particulieren" is uitsluitend bedoeld voor de verkoop van tweedehands spullen en niet-commerciële verkoop van handgemaakte artikelen*. 

Een open plaats is 4 meter.

* Het bestuur van Bavel Anno beoordeelt vooraf en tijdens de braderie of de deelnemer in de juiste categorie staat ingeschreven en behoudt zich het recht voor om een aanvullend bedrag te innen.